Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.
Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.